NATAL REPORT

NATAL REPORT je vypracován na základě data, zeměpisných souřadnic místa narození a času narození dané osoby. Čas narození je ideální znát s přesností pokud možno na jednotky minut.

Pokud si objednáte tento report je třeba nám prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zaslat data narození osobz pro které má být tento report vypracován ve tvaru:

Jméno – Datum narození – Místo narození (např. Praha) – Čas narození (s přesností pokud možno na minuty)

NATAL REPORT obsahuje velmi podrobné a přesné informace o povahových a charakterových vlastnostech dané osoby, oblastech ve kterých je tato osoba schopna dosáhnout nejlepších výsledků a vlastní realizace, schopnosti komunikace a interakce s rodinou, přáteli, kolegy, zaměstnanci, etc. V tomto reportu lze taktéž nalézt detailní informace zda daná osoba bude moci získat významné postavení např. v businessu, politice, vědě, umění a zda se stane v některé oblasti života celebritou. Naopak tento report obsahuje i velmi detailní informace o možných ohroženích dané osoby v průběhu jejího života. Například možnost nemocí, sklon k požívání alkoholu nebo drog, sklon k páchaní trestných činů, ohrožení života při cestování nebo následkem nehod, operací, etc.

NATAL REPORT tudíž poskytuje velmi cenné a komplexní informace a lze jej vypracovat pro Vás, Vaše rodiče a prarodiče, Vaše partnery, děti a vnuky, Vaše přátele, obchodní společníky, zaměstnance a všechny další osoby Vašeho zájmu.

NATAL REPORT má rozsah cca 25 – 30 stran A4 a lze si jej objednat pro libovolný počet osob.

NATAL REPORT  - soubor ve formátu PDF vám bude zaslán na vaši e-mailovou adresu po dokončení objednávky

 

€9.95
Tax excluded
Quantity
WX-DNR

PayPal
2020-01-23